Despre Noi

Liceul Teoretic Internațional de Informatică București( ICHB) a fost înființat în anul 1995 de către Lumina Instituții de Învățămănt.

Campusul școlii aflată în zona Colentina, funcționează într-o clădire modernă, începănd cu Campusul școlii aflată în zona Colentina, funcționează într-o clădire modernă, începănd cu o școală internațională cu învatământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal( The International School of Bucharest), șapte școli internaționale Spectrum cu învățământ preșcolar și primar în orașele: Pentru a asigura calitatea în învățământul preuniversitar, ICHB a obținut de la Ministerul Educației toate autorizațiile necesare funcționării ciclului gimnazial și liceal. În momentul acreditării s-a constatat respectarea la un înalt nivel de către personalul școlii a cerințelor din standardele de acreditare pe domenii și funcții manageriale: curriculum; resurse umane; resurse materiale; managementul clasei; proiecte și programe; parteneriate; imagine. Este un sistem educațional complex, format din trei școli cu învățământ gimnazial și liceal( Liceul Teoretic Internațional de Informatică București-Pallady, Colentina si Constanța), București-Pallady și Colentina, Constanța, Iași, Cluj, Ploiești și Oradea.

Campusul școlii aflată în zona Colentina, funcționează într-o clădire modernă, începănd cu anul școlar 2017-2018 și asigură, nu doar o atmosferă propice de studiu și pregătire pentru interacțiune multicultarală, socializare și dezvoltare a aptitudinilor.olimpiadele și concursurile naționale și internaționale, dar creează și un mediu optim de interacțiune multicultarală, socializare și dezvoltare a aptitudinilor.

Suntem o instituție de învățământ privată, care urmează curriculum-ul național de învățământ prin care dorim să dezvoltăm potențialul creativ al elevilor. Urmând curricula națională de învățământ, la sfârșitul gimnaziului și liceului, elevii susțin examenele de Evaluare Națională, respectiv Bacalaureat, beneficiind de pregătire suplimentară din partea școlii, adecvată susținerii testărilor. Procesul instructiv-educativ se desfășoară conform programei prevăzute de MECTS, folosindu-se tehnici moderne de predare și materiale didactice performante.

O atenție deosebită este acordată studiului limbilor străine, elevii învățând limba engleză, limba turcă, limba franceză.
ICHB este o școală cu predare în limba română și cu un program extins de învățare a limbii engleze.
De-a lungul timpului școala noastră a avut un parcurs ascendent cu rezultate deosebite. Medaliile câștigate an de an de către elevi, paleta de activități extra-curriculare, abordarea diferită a procesului educațional, toate acestea au făcut ca într-un interval scurt de timp, să devenim cea mai mare școală românească din domeniul privat, ajungând la cel mai mare număr de elevi și la cele mai bune rezultate,  dovadă a încrederii ce instituția și-a câștigat-o între școlile din sistemul de învățământ românesc.
Performanța educațională este asigurată printr-un numar optim de elevi în clasă și prin punerea în practică a informațiilor insușite.
Ne-am luat angajamentul de a le oferi elevilor noștri șansa de a studia intr-un mediu educațional cu standarde înalte, astfel încăt să descoperim și să valorificăm întregul potențial al elevilor. După cum știți, Liceul Teoretic Internațional de Informatică este unul dintre liceele de top la nivel național,  iar absolventii noștri sunt admiși în fiecare an la universități prestigioasese din Romania și din afara țării, pentru a-și continua studiile în diverse domenii de activitate.
Obiectivul de importanţă majoră al şcolii noastre este de a le oferi elevilor o educaţie polivalentă, de buni cetăţeni, să aibă o gândire raţională temeinic argumentată, să cunoască pe deplin valorile umane şi să aibă un bagaj important de cunoştinţe din domenii variate, necesare trecerii într-o treaptă superioară a învățământului, astfel încât să-și dezvolte competente și aptitudini care le vor permite să funcționeze cu succes, ca adulți, responsabili și disciplinaţi.
Calitatea educației este asigurată de echipa de profesori implicați, riguros recrutați și formați în sistem romănesc și internațional.
Profilul cadrului didactic este exprimat de exigentă si profesionalism.