În fiecare familie, problema alegerii celei mai bune şcoli este una esenţială şi îndelung dezbătută, deoarece anii de gimnaziu sunt definitorii în formarea personalităţii micului adolescent. Noi toţi ne dorim o lume mai bună şi dacă vrem o societate bazată pe valori cum sunt respectul şi profesionalismul atunci e bine să investim în educaţia copiilor, să le deschidem drumul în viaţă, iar ei să exploreze mai multe orizonturi pentru a şti să aleagă mai târziu. Ne-am întrebat cum ar trebui să fie contextul educativ care ar putea oferi tot ceea ce are nevoie un elev, care sunt acele valori ale căror identificare, însuşire, formare ar putea fi vitale pentru el şi care apoi îi vor influenţa viitorul.

Suntem convinşi că Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti va asigura dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră oferind pe lângă un învăţământ de calitate şi o educaţie spiritual adecvată. Ca liceu particular ne propunem să respectăm caracteristicile unei bune educaţii: punem accent pe elevi, urmărim dezvoltarea calităţilor umane iar procesul de predare-învăţare-evaluare este personalizat, se adaptează particularităţilor fiecărui copil în parte. Corpul profesoral pe lângă predarea disciplinelor de studiu cu multă pricepere şi cu o pregătire foarte bună, le insuflă copiilor şi valori morale esenţiale în dezvoltarea acestora.

Dotarea materială a liceului, laboratoarele, biblioteca, sala festivă, cantina, toate împreună completează cu succes munca profesorilor asigurând un standard de înaltă calitate întregului proces educaţional desfăşurat la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti. De asemenea, îi oferim copilului dumneavoastră un mediu şcolar sigur, civilizat şi o colectivitate în care să se dezvolte frumos. Dispunem de un număr mare de cluburi interactive şi ore suplimentare special concepute în vederea susţineri Testelor Naţionale. Calitatea actului educaţional este măsurabilă în mai multe moduri, criteriile sunt diverse şi completează profilul educaţional pe care îl produce o instituţie. O componentă este desemnată de numărul de elite pe care îl pregăteşte şcoala, puterea de a valoriza la maxim inteligenţa nativă, găsirea motivaţiei pentru copii, în a stărui în munca lor (deloc uşoară) cu o finalitate precisă: performanţa.

Elevii sunt încurajaţi să participe la programe de pregătire realizate de profesori pentru a obţine cele mai bune rezultate la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Cunoştinţele acumulate în timpul gimnaziului sunt hotaratoare. Ele vor dăinui, lăsându-şi amprenta aupra personalităţii fiecărui copil în parte, şi astfel, el va putea spune cu mândrie că a avut şansa să fie elevul Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.