Admitere

1. Programarea vizitei

Vă rugăm să luaţi legătura cu dna. Anghel Cristina de la departamentul PR& ADMISSION prin:

2. Vizita în campusul instituției – pentru a vi se prezenta:

 • În urma programarii se planifică o vizită la sediul ICHB, care presupune:
  Comunicarea ofertei educaționale și a conditiilor de școlarizare.
  Vizionarea spațiului destinat procesului educațional.

3.  Completarea unui formular de preînscriere

 • Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise( cerere de preînscriere) din partea părintelui/tutorelui legal înaintea înscrierii efective, pe tot parcursul anului şcolar, se depune la departamentul PR&ADMISSION
 • fiind necesară pentru participarea la examenul de admitere.

4. Criterii de admitere:

 • Media la purtare, care trebuie sa fie OBLIGATORIU 10/FB
 • Sustinerea unui test preliminar la discipline de studiu considerate relevante, din Planul-cadru al învățământului preuniversitar

5. Comunicarea rezultatului

6. Completarea formularului de înscriere

7. Finalizarea înscrierii:

 • Se realizează în urma unui răspuns afirmativ la examenul de admitere
 • Achitarea taxei de inscriere si a primei rate din taxa de școlarizare(25% din taxă)
 • Semnarea contractului de scolarizare si anexa GDPR.
 • Completarea dosarului elevului cu actele necesare.
 

Actele necesare pentru dosarul elevului sunt următoarele:

 • copia certificatului de naștere a elevului
 • copie carte identitate părinți și elev(acolo unde este cazul)
 • 2 fotografii tip buletin
 • foaie matricolă pentru tot parcursul școlar
 • adeverinta de participare la examenul de evaluare națională
 • adeverintă de studii( dacă este cazul)
 • aviz epidemiologic
 • adeverința medicală pentru orele de educație fizică( numai pentru cei scutiți)
 • fișa medicală sau carnetul de vaccinări
 • copie dupa certificatul de căsătorie sau actul de custodie (dacă este cazul)

*echivalarea studiilor (pentru elevii care au studiat în alt sistem de invatamant decat curricula ME)

 

Pentru clasa cu profil MATEMATICĂ-INTENSIV

Elevii vor susține două probe, doar din matematică, în zilele de 20 februarie și 27 martie 2021.

Media obținută la aceste două probe trebuie să fie de minim 8,50

Cei care nu reușesc să obțină loc la o clasă de matematică intensiv, vor putea susține și testul pentru clasele de engleză intensiv.

Contractele vor putea fi încheiate doar până pe data de 09 aprilie 2022.

* La clasa de matematica intensiv numarul orelor studiate de matematica, este mai mare fata de planul cadru in vigoare.

Pentru clasele cu profil ENGLEZA-INTENSIV

Elevii vor susţine in data de 15 mai 2022 un examen tip grilă, compus din 20 de întrebări pentru fiecare din cele 3 materii:

 • limba şi literatura română, limba engleză și matematică cu o durată totală de 120 minute.
 • Formula după care se va calcula media este: nota limba română + nota matematică + nota limba engleză / 3 (media aritmetică).
 • Contractele vor putea fi încheiate doar până pe data de 28 mai 2022

* La clasa de engleza intensiv numarul orelor studiate de limba engleza, este mai mare fata de planul cadru in vigoare.

 

Pentru anul școlar 2023-2024

 • Taxa de înscriere este de: 500 euro
 • Taxa de şcolarizare anuală este de  7.800 euro

Taxa şcolară poate fi plătită în patru rate egale, prima rata si taxa de înscriere trebuie achitate în momentul semnării contractului.

Înscrierea elevului în anul şcolar 2023-2024 este considerată oficială doar în momentul în care este semnat contractul şi este achitată taxa de înscriere şi prima rată.

Taxele școlare se pot achita în lei la cursul BNR din ziua anterioară efectuarii plătii prin:

 • numerar la caseria școlii
 • * încasările în numerar se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 ron
 • cu cardul prin POS
 • virament bancar
 • * Specificăm că 1000 € din taxa achitată nu este returnabilă în cazul retragerii.

Reduceri din cuantumul taxei şcolare:

 • Reducere pentru plata integrală in cuantum de 5% – se aplică doar la semnarea contractului (reducerea se aplică numai în momentul achitării taxei integral la semnarea contractului)
 • Reducere de frate in cuantum de 5%- se aplică elevilor care mai au un frate/soră înscris(ă) la oricare dintre instituţiile de învăţământ Lumina
 • Reduceri pentru performanță școlară

Costuri suplimentare:

 • Elevii vor lucra pe tablete IPAD din generația 7+. Acestea se vor achiziționa de către părinți, iar manualele incărcate pe acestea, vor fi disponibile gratuit în format electronic (excepție: materialele pentru limba engleză și turcă)
 • Achizitia de materiale didactice suplimentare (cărti pentru limba engleza de la editura Fischer și cărti de limba turcă)
 • Uniforme școlare( tricou gen polo și tricou de sport)
 • Masa de prânz (opțional)
 • Transport (opțional)
 • Cursuri extrașcolare – Cluburi (opțional)