Acreditare & Curriculum

Liceul Teoretic International de Informatica Bucuresti, cu clase pentru gimnaziu si liceu, este acreditat de catre MECTS, urmand curriculumul national de invatamant. In momentul acreditarii s-a constatat respectarea la un inalt nivel de catre personalul scolii a cerintelor din standardele de acreditare pe domenii si functii manageriale: curriculum, resurse umane, resurse materiale, managementul clasei, proiecte si programe, parteneriate, imagine. O atentie deosebita este acordata studiului limbilor straine; elevii invatand Limba Engleza, Limba Turca, Limba Franceza. Urmand curricula nationala de invatamant, la sfarsitul gimnaziului si liceului, elevii sustin examenele de Evaluare Nationala, respectiv Bacalaureat, beneficiind de pregatire suplimentara din partea scolii, adecvata sustinerii testarilor. Procesul instructiv-educativ se desfasoara conform programei prevazute de MECTS, folosindu-se tehnici moderne de predare si materiale didactice performante.

Succese

Liceul Internaţional de Informatică şi-a început tradiţia participării la Olimpiade încă din anul 1994, iar în anul 1995 primul elev al liceului s-a calificat la Olimpiada Naţională de Fizică, ceea ce a reprezentat o mare bucurie şi mândrie pentru cadrele didactice şi pentru părinţi.

Liceul nostru are acum peste 500 de medalii naţionale şi peste 300 de medalii internaţionale, obţinute în doar 20 de ani de participare la Olimpiade.

An de an, elevii ICHB au fost premiaţi la Gala Olimpicilor de către Guvernul României deoarece elevii liceului nostru obţin peste 40 de medalii internaţionale anual. Următorul liceu clasat obţine doar 15 astfel de medalii anual.

Regulament de ordine interioara
Politica de protecție a copilului din cadrul Liceului Teoretic Internațional de Informatică București