De ce Noi?

În fiecare familie, problema alegerii celei mai bune școli este una esenţială şi îndelung dezbătută, deoarece anii de gimnaziu sunt definitori în formarea personalităţii micului adolescent. Noi toţi ne dorim o lume mai bună şi dacă vrem o societate bazată pe valori cum sunt respectul şi profesionalismul atunci e bine să investim în educaţia copiilor, să le deschidem drumul în viață, iar ei să exploreze mai multe orizonturi pentru a şti să aleagă mai târziu. Ne-am întrebat cum ar trebui să fie contextul educativ care ar putea oferi tot ceea ce are nevoie un elev, care sunt acele valori ale căror identificare, însuşire, formare ar putea fi vitale pentru el şi care apoi îi vor influența viitorul.

ichb colentina

Suntem conviși că ICHB va asigura dezvoltarea armonioasă a copilului dumneavoastră oferind pe lângă un învăţământ de calitate şi o educaţie spiritual adecvată. Ca liceu particular ne propunem să respectăm caracteristicile unei bune educaţii: punem accent pe elevi, urmărim dezvoltarea calităţilor umane, iar procesul de predare-învățare-evaluare este personalizat, se adaptează particularităţilor fiecărui copil în parte. Corpul profesoral pe lângă predarea disciplinelor de studiu cu multă pricepere şi cu o pregătire foarte bună, le insuflă copiilor şi valori morale esenţiale în dezvoltarea acestora.

Dotarea materială a liceului, laboratoarele, biblioteca, sala festivă, cantina, toate împreună completează cu succes munca profesorilor asigurând un standard de înaltă calitate întregului proces educațional desfăşurat la ICHB. De asemenea, îi oferim copilului dumneavoastră un mediu şcolar sigur, civilizat şi o colectivitate în care să se dezvolte frumos. Dispunem de un număr mare de cluburi interactive, program de After School unde copiii sunt îndrumaţi de profesori de specialitate şi ore suplimentare special concepute în vederea susţinerii Testelor Naţionale. Calitatea actului educațional este măsurabilă în mai multe moduri, criteriile sunt diverse şi completează profilul educațional pe care îl produce o instituţie. O componentă este desemnată de numărul de elite pe care îl pregăteşte şcoală, puterea de a valoriza la maxim inteligențe native, găsirea motivaţiei pentru copii în a stărui în munca lor (deloc uşoară) cu o finalitate precisă: performanța.

Elevii sunt încurajaţi să participe la programe de pregătire realizate de profesori pentru a obţine cele mai bune rezultate la olimpiadele naţionale şi internaţionale. Cunoştinţele acumulate în timpul gimnaziului sunt hotărâtoare. Ele vor dăinui, lăsându-şi amprenta asupra personalităţii fiecărui copil în parte, şi astfel, el va putea spune cu mândrie că a avut şansa să fie elevul Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti.

Siguranţă

Acordăm o importanţă deosebită siguranţei elevilor. Grija noastră este aceea de a crea siguranţă printr-o serie de măsuri.

siguranta

Sistemul de dotări moderne de care dispunem face ca toate activităţile din şcoală să se desfăşoare în deplină siguranţă pentru elevi. Securitatea este asigurată de o firmă de pază şi de sisteme video amplasate pe holuri şi în clase, dar şi de cadre didactice care supraveghează cu mare atenţie elevii de-a lungul tuturor activităţilor.

Securitate liceu

Activitatea elevilor este supravegheată permanent, indiferent dacă sunt în sălile de curs, pe holuri, în spaţiile de joacă, pe terenul de sport sau la sala de mese.

Succese

Acordăm atenţia cuvenită interesului elevilor pentru materiile favorite; an de an, elevii noştri, pregătiţi de profesori dedicaţi, s-au remarcat prin participarea la concursuri şi olimpiade, au acumulat experienţă şi au obţinut locuri de top.

Suntem alături de elevii noştri, îi ajutăm să îşi descopere înclinaţiile şi să îşi dezvolte aptitudinile; în sprijinul acestora vin expunerile copiilor la diferite concursuri de desen, reprezentaţiile artistice cu ocazia concursurilor de interpretare muzicală, piesele de teatru interpretate cu dăruire, participările la întrecerile sportive, unde toţi concurenţii sunt învingători, dezvoltându-se astfel spiritului de competiţie. Concretizând, rezultatele însumează peste 600 de medalii naţionale şi peste 300 de medalii internaţionale.

Succesele elevilor noștri în ultimul an la olimpiadele internaționale .
Nr. Numele si Prenumele Olimpiada Premii Disciplina
1 Iliescu Andrei International Chemistry Olympiad Aur Chimie
2 Dima Alexandra International Chemistry Olympiad Argint Chimie
3 Constantinescu Andrei Costin International Olympiad in Informatics Argint Informatica
4 Marian Darius Central European Informatics Olympiad Aur Informatica
5 Radu Ana Maria European Girls Mathematical Olympiad Bronz Matematica
6 Cuturela Lenca European Girls Mathematical Olympiad Argint Matematica
7 Dima Clara Maria European Girls Mathematical Olympiad Argint Matematica
8 Cobzaru Raluca European Girls Mathematical Olympiad Argint Matematica
9 Teodorescu Ioana Alexandra European Girls Mathematical Olympiad Argint Matematica
10 Andronache Teodor Andrei Balcan Mathematics Olympiad Aur Matematica
11 Plopeanu Tudor Balcan Mathematics Olympiad Argint Matematica
12 Cobzaru Raluca Balcan Mathematics Olympiad Bronz Matematica
13 Nicolae Ioan Andrei Junior Balcan Mathematics Oympiad Argint Matematica
14 Constantinescu Andrei Costin Balcan Informatics Olympiad Aur Informatica
15 Andronache Teodor Andrei International Mathematics Olympiad Argint Matematica
16 Plopeanu Tudor International Mathematics Olympiad Bronz Matematica
17 Cretu Tudor Asian Physcis Olympiad Aur Fizica
18 Eniceicu Stefan Asian Physcis Olympiad Aur Fizica
19 Raduc Andrei Asian Physcis Olympiad Argint Fizica
20 Raveanu Robert Asian Physcis Olympiad Argint Fizica
21 Popa Ovidiu Asian Physcis Olympiad Bronz Fizica
22 Dragulescu Anca Asian Physcis Olympiad Bronz Fizica
23 Radu Razvan Octavian Asian Physcis Olympiad Bronz Fizica
24 Buica Danut Gabriel Asian Physcis Olympiad Bronz Fizica
25 Iliescu Andrei International Mendeleev Chemistry Olympiad Aur Chimie
26 Eniceicu Stefan International Physics Olympiad Aur Fizica
27 Radu Razvan Octavian International Physics Olympiad Aur Fizica
28 Raduc Andrei International Physics Olympiad Argint Fizica
29 Raveanu Robert International Physics Olympiad Argint Fizica
30 Cretu Tudor International Physics Olympiad Argint Fizica
31 Dragulescu Anca Olimpiada Pluridisciplinara “Tuymaada” Bronz Fizica
32 Cotrut Petru Olimpiada Pluridisciplinara “Tuymaada” Argint Fizica
33 Cuturela Lenca Olimpiada Pluridisciplinara “Tuymaada” Aur Matematica
34 Ungureanu Daniel Olimpiada Pluridisciplinara “Tuymaada” Bronz Chimie
35 Georgescu Laura Olimpiada Pluridisciplinara “Tuymaada” Mentiune Informatica
36 Dragulescu Anca International Astronomy Olympiad Argint Astronomie
37 Eftime Andrei International Astronomy Olympiad Bronz Astronomie
38 Andrei Cosmin International Astronomy Olympiad Bronz Astronomie

Dotare ICHB Colentina

 Laboratoare & Săli de clasa

Grădiniţa şi Şcoala primară dispun de aparate video, televizoare, radio-casetofoane cu CD şi un laborator de Informatică cu o reţea de 15 calculatoare, conectată la Internet. Copiii beneficiază de spaţiu personal de depozitare a obiectelor personale, a rechizitelor şi a lucrărilor personale. Materialele necesare activităţilor zilnice sunt suportate de grădiniţă. Şcoala pune la dispoziţia cadrelor didactice şi a elevilor un bogat material didactic (jocuri, planșe, DVD) şi urmăreşte achiziţionarea altora noi.

Școala deține săli de clasă spațioase, luminoase și amenajate adecvat, dotate cu aparatură performantă, care să îmbunătățească procesul educațional de predare-învățare.

Laboratoarele, sala de prezentare, sălile de curs sunt dotate cu tablă interactivă, astfel încât profesorul utilizează această opțiune în scopul îmbunătățirii procesului educativ, poate face lecțiile mult mai atractive, iar elevii vor acumula mai ușor cunoștințe din domenii variate.

Sălile sunt dotate cu câte un calculator, un videoproiector și bănci cu scaune pentru 20 elevi, numărul maxim de copii din fiecare clasă. Elevii noștri au la dispoziție laboratoare IT, precum și un laborator pentru efectuarea de proiecte IT, unde învață să lucreze eficient şi corect cu calculatorul, îndrumați de către un profesor de specialitate, laboratoare pentru studiul intensiv al limbilor străine, dotate modern, cu mijloace didactice interactive.

nord ichb salacalculator1Pasiunea pentru frumos, pentru creația artistică și muzică este descoperită de elevi în cadrul atelierelor de pictură și a cabinetului de muzică din școală, unde aceștia își pot exersa abilitățile artistice și muzicale, sau și le pot descoperi.

Prin intermediul laboratoarelor de științe, fizică, chimie și biologie, elevii au posibilitatea să realizeze experimente, iar rezultatele acestora îi motivează să cerceteze, să aprofundeze și să pună în practică noțiunile studiate.

 

Biblioteca

nord ichb librarySe spune că “o bibliotecă este o ușă spre numeroase vieți”; accesul la lectură este asigurat de biblioteca școlii, loc în care elevii pot afla răspunsuri la întrebările lor din variate domenii precum și taina fiecărui cuvânt; punem la dispoziția lor cărți din diferite categorii științifice, dar și beletristică și de asemenea, un sistem modern de bibliotecă virtuală. Elevii au posibilitatea de a împrumuta cărțile acasă, sau de a le citi la bibliotecă. De asemenea, au acces la calculatoarele din bibliotecă pentru a se relaxa sau a aprofunda domeniile dorite.

 

Sala de sport

nord ichb salasport1Dezvoltarea fizică armonioasă și sănătoasă este principalul obiectiv al orelor de educație fizică și sport, ce se desfășoară, atât pe terenuri de sport sintetice și pe terenuri de baschet amenajate în aer liber, cât și în sala de sport utilată după standarde înalte.

Pentru că la ICHB dictonul “Mens sana în corpore sano” este luat cu adevărat în serios, sălile şi terenurile de sport reprezintă o parte importantă a Campusului.

 

 

 

Sala de Teatru și Conferințe

nord ichb salaconferinte1Având la dispoziție sala de teatru și conferințe, dotată în conformitate cu cele mai înalte standarde, putem organiza serbări prilejuite de diverse ocazii, concursuri artistice pentru elevi, ședințe cu părinții și conferințe. Elevii au ocazia de a pune în scenă piese de teatru pregătite cu dăruire, cântece, poeme și momente artistice. De asemenea, poate fi utilizată precum sală de cinema pentru a viziona filme 3D.

 

 

 

Comunicare

Catalog virtual şi raport zilnic

Considerăm că printr-o comunicare eficientă cu părinţii putem îmbunătăţi împreună calitatea procesului de învăţământ. Din acest motiv, punem la dispoziţia părinţilor un sistem de Catalog Virtual, prin care părintele, cu ajutorul unui nume de utilizator şi a unei parole, va putea fi la curent ori de câte ori doreşte, cu situaţia şcolară a copilului său. (vizualizează notele, absenţele, comentariile, aprecierile, temele primite de către elev).

Mai mult decât atât, zi de zi, părintele primeşte pe e-mail un “raport zilnic” prin intermediul căruia, în timp real, vizualizează activitatea şcolară a copilului pentru ziua respectivă; recomandări, teme, note primite din partea cadrelor didactice.

Şedinţe cu părinţii

Periodic organizăm şedinţe cu părinţii, în cadrul cărora aceştia au ocazia să întâlnească individual profesorii. Directorii, diriginţii şi profesorii sunt la dispoziţia părinţilor pentru a le oferi informaţiile de care ei au nevoie și pentru a contribui împreună la îmbunătăţirea calităţii relaţiei dintre instituţia de învăţământ şi profesori.

 

Activități extracurriculare

Elevii sunt asemenea unui pui de pasare pe care îl învăţam sa zboare; iar noi, ca şi instituţie de învăţământ ne luăm angajamentul ca acest zbor să fie unul de altitudine; prin metafora, pe o aripă poartă toate cunoştinţele pe care ei le acumulează prin învăţătura, iar echilibrul celeilalte aripi este redat de activităţile extra-curriculare.

Extra Curricular2

Pasiunile copiilor sunt importante, iar noi trebuie să îi ajutăm să le descopere. În același timp au nevoie de acțiuni care să le lărgească universul de cunoaștere, să le ofere prilejul de a se bucura învățând.

Așadar, procesul educațional “îmbracă” și formele nevoii firești a copiilor de a se dezvolta simultan pe plan intelectual, sportiv sau, pur și simplu, de a aprofunda o anumită materie sau anumite cunoștințe, prin numeroasele opțiuni pe care elevii noștri le au la dispoziție. Paleta de cluburi oferită este variată - teatru, jurnalism, pian, canto, șah, fotbal, handbal, baschet, arte marțiale, literatură, limba engleză, matematică, robotică și multe altele.

 

 

Extra Curricular3

Şcoala Mea

► Educare - Catalog Virtual

Structura anului școlar

Calendar Activități

► Calendar Concursuri

        ► Program

        ► Orar

Cursuri online

Lista cluburi

        ► Observatie

        ►Summer School 2018

        Summer Camp 2018

 

 

 

Contact

Adresa: Șos. Colentina nr. 64B
021187 București / România (Harta)

Gradinita & Clasele 0-IV
       ► E-mail  : [email protected]

Gimnaziu & Liceu
       ► Phone  : +40 212 403035
       ► Fax : +40 212 403022
       ► E-mail  : [email protected]

         

 

 

Angajari
© ICHB Colentina. All Rights Reserved. Designed By ICHB Colentina